Thông tin bài hát

view more

[Beat] Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang Giá bán: 200,000đ - 10 $

Giá bán: 200,000đ - 10 $

Ca sỹ: Elvis Phương

Thể loại: Nhạc Vàng - Trữ Tình