Beat được Cover bởi: STEP ONE BEAT

Các bạn có thể nghe thBeat tại đây:

[Beat] Em Có Biết - Alder (Phối sáng tác)Thông tin liên hệ:

Phone: 01666 494 010 | Yahoo: StepOneBeat | Email: admin@steponebeat.com