Bài hát: Thu Sang Ta Bắt Đầu
Sáng tác: Duy Hải

Hòa âm - Phối khí: STEP ONE BEATThông tin liên hệ:

Phone: 01666 494 010 | Yahoo: StepOneBeat | Email: admin@steponebeat.com