Demo Beat chỉ mang tính chất khẳng định thương hiệu
Không bán, không share cho đến khi hết thời hạn độc quyền cho khách hàng